กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

หนังสือประสานการลงติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล โดยพี่เลี้ยง 3 กองทุน จ.ตรัง

photo  , 701x511 pixel , 147,769 bytes.

เนื่องด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้จัดตั้งคณะทำงาน ๓ กองทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และกองทุนดูแลสมรรถภาพผู้พิการระดับจังหวัดตรังขึ้น มีหน้าที่สนับสนุนและให้คำปรึกษาการทำงานเกี่ยวกับกองทุนฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมารถดำเนินงานไปอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วนั้น
ในการนี้  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา    จึงขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานท่านดังนี้
๑.เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านบัญชี-การเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่
๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการลงข้อมูลโครงการและจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้รับทุน
เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินกองทุนสุขภาพตำบลรายอำเภอโดยคณะทำงาน ๓ กองทุนฯ รายละเอียดตามตารางการจัดประชุมที่แนบมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุม ตามห้วงเวลาดังกล่าวด้วย

แสดงความคิดเห็น

« 7290
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง