กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ประสานการทำโครงการกำจัดมาลเรียผ่านกองทุนตำบล

by twoseadj @12 ก.ย. 62 10:51 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 383x549 pixel , 187,006 bytes.

เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา สมชาย ละอองพันธุ์ หัวหน้างานกองทุนสุขภาพตำบล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการแก้ปัญหาและกำจัดมาลาเรียและไข้เลือดออกแบบครบวงจร ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ แก่ เจ้าหน้าที่ อปท.และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ มีการระบาด ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัด อำเภอ ตำบล
1. สงขลา นาทวี       สะท้อน
2. สงขลา นาทวี       ประกอบ
3. สงขลา นาทวี     คลองกวาง
4. สงขลา นาทวี       เทศบาลตำบลนาทวีนอก
5. สงขลา เทพา       เทศบาลตำบลลำไพล
6. สงขลา สะบ้าย้อย ทุ่งพอ
7. สงขลา สะบ้าย้อย จะแหน
8. สงขลา สะบ้าย้อย คูหา
9. สงขลา สะบ้าย้อย เขาแดง
10. สงขลา สะบ้าย้อย บาโหย
11. สงขลา สะเดา ปริก
12. สงขลา สะเดา สำนักแต้ว
13. สงขลา คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
14. สงขลา คลองหอยโข่ง คลองหลา
15. สตูล ละงู น้ำผุด
16. ยะลา เบตง ยะรม
17. ยะลา เบตง ตาเนาะแมเราะ
18. ยะลา เบตง อัยเยอร์เวง
19. ยะลา บันนังสตา บันนังสตา
20. ยะลา บันนังสตา บาเจาะ
21. ยะลา บันนังสตา ตาเนาะปูเต๊ะ
22. ยะลา บันนังสตา ถ้ำทะลุ
23. ยะลา บันนังสตา ตลิ่งชัน
24. ยะลา บันนังสตา เขื่อนบางลาง
25. ยะลา ธารโต ธารโต
26. ยะลา ธารโต บ้านแหร
27. ยะลา ธารโต แม่หวาด
28. ยะลา ธารโต คีรีเขต
29. ยะลา ยะหา ยะหา
30. ยะลา ยะหา ละแอ
31. ยะลา ยะหา ปะแต
32. ยะลา ยะหา บาโร๊ะ
33. ยะลา ยะหา ตาชี
34. ยะลา ยะหา กาตอง
35. ยะลา รามัน กาลอ
36. ยะลา กาบัง กาบัง
37. ยะลา กาบัง บาละ
38. ยะลา กรงปินัง สะเอะ
39. ยะลา กรงปินัง ห้วยกระทิง
40. ยะลา กรงปินัง ปุโรง
41. นราธิวาส รือเสาะ โคกสะตอ
42. นราธิวาส ศรีสาคร ซากอ
43. นราธิวาส ศรีสาคร ศรีสาคร
44. นราธิวาส ศรีสาคร เชิงคีรี
45. นราธิวาส ศรีสาคร กาหลง
46. นราธิวาส ศรีสาคร ศรีบรรพต
47. นราธิวาส แว้ง โละจูด
48. นราธิวาส สุคิริน มาโมง
49. นราธิวาส สุคิริน สุคิริน
50. นราธิวาส สุคิริน เกียร์
51. นราธิวาส สุคิริน ภูเขาทอง
52. นราธิวาส สุคิริน ร่มไทร
53. นราธิวาส สุคิริน เทศบาลตำบลสุคิริน
54. นราธิวาส จะแนะ จะแนะ
55. นราธิวาส จะแนะ ดุซงญอ
56. นราธิวาส จะแนะ ช้างเผือก

ตัวอย่างโครงการแก้ปัญหาไข้เลือดออก
ตัวอย่างโครงการแก้ปัญหามาลาเรีย

แสดงความคิดเห็น

« 8368
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง