กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ทน.ยะลาทำแผนอาหารและโครงการกองทุน

by twoseadj @26 ก.พ. 63 18:20 ( IP : 171...176 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x563 pixel , 65,049 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 70,292 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 73,921 bytes.

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทน.ยะลา จัดประชุมทบทวนและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านอาหารและโภชนาการ เขตเทศบาลนครยะลา ณ ห้องประชุม สำนักงานคลัง ทน.ยะลา โดยมีรองนายกเทศมนตรีนครยะลา และทีมผู้บริหารร่วมกิจกรรม เพื่อจัดทำ ทบทวน เติมเต็มข้อมูลสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัย และภาวะโชนาการ

สถานการณ์ที่สำคัญ คือ เด็ก 3-4 ปี มีภาวะเตี้ย ภาวะผอม และอ้วน อันจะส่งผลต่อคุณภาพของเด็กในอนาคต การพบสารปนเปื้อนในอาหาร ความสะอาด ของอาหาร จากสารปนเปื้อน ความสะอาด การขาดความมั่นคงทางอาหารเพราะพื้นที่ปลูกผัก ผลไม้ ปศสัตว์มีน้อย

ภายหลังจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้ว มีการเติมเต็มข้อมูลลงในแผนอาหารและโภชนาการของกองทุนฯ พร้อมการพัฒนาโครงการเพื่อขอรับทุนต่อไป

แสดงความคิดเห็น

« 3777
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง