กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

แนวทางใช้เงิน 10(5) ตามประกาศ ฉ.3

by twoseadj @2 เม.ย. 63 11:46 ( IP : 171...167 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 799x446 pixel , 77,184 bytes.

ตามที่มีกรณีการระบาดของโควิด 19 นั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ มีบทบาทสำคัญเพื่อการแก้ปัญหาการระบาดโรคโควิด-19 แนวทางตามประกาศฯ ฉ.61 หรือ ฉบับที่ 1 นั้นตามข้อ 10 ให้คณะกรรมการกองทุนฯอนุมัติโครงการแก้ปัญหาโรคระบาดหรือภัยพิบัติ จึงมีหลายกองทุนจะกันงบประมาณและอนุมัติแผนงานหรือโครงการเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาดตั้งแต่ต้นปี ดังนั้น ให้ใช้แนวทางทางปกติ กรณี การจัดทำโครงการก่อนเกิดเหตุ ตามไดอะแกรมที่ 1 ช่องซ้ายมือ

แต่ หากกองทุนฯใดไม่กัน และไม่เคยประชุมคณะกรรมการกองทุนเลย แต่มีโรคระบาดตามกฎหมายโรคติดต่อกำหนด ต้องการนำเงินกองทุนไปแก้ปัญหา ประกาศฯ ฉบับ 3 แก้ไขให้ เพิ่มอำนาจประธานกองทุนสุขภาพตำบล ในการอนุมัติโครงการเผชิญและแก้ปัญหาสาธารณสุขจากโรคระบาด ให้สามารถอนุมัติโครงการเลย ไม่ต้องเรียกประชุมคณะกรรมการ เงื่อนไขคือ เป็นการแก้ปัญหาสาธารณสุขเบื้องต้น จึงค่อยนำเสนอคณะกรรมการภายหลังได้

โครงการฯหากดำเนินการตามแนวทางประกาศฯ ฉ.3 นี้ ประธานกองทุนฯอนุมัติได้ไม่เกิน 100,000 บาท/โครงการ  นอกจากนี้หากมีโครงการเกี่ยวกับการการแก้ปัญหาโรคระบาดตามกฎหมายโรคติดต่อกำหนดโดยผู้รับเงินหรือคนเขียนโครงการ ประเภท 10(1) (2) และ (3) ประธานกองทุนย่อมมีอำนาจอนุมัติตามประกาศฯ ฉ. 3 เช่นเดียวกัน

มีข้อสงสัยและถามกันมากจากหลายกองทุนฯ คือ
1.กองทุนสุขภาพตำบล ทำโครงการได้มั้ย ?
ตอบ คือต้องให้หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความพร้อม เป็นคนเขียนโครงการ เมื่ออนุมัติแล้วโอนขาดจากบัญชีกองทุนฯเข้าบัญชีหน่วยงานหรือองค์กร ดังนั้นกองทุนฯไม่เป็นหน่วยงาน ย่อมไม่สามารถดำเนินการได้ในฐานะผู้รับทุน
2.ครุภัณฑ์ในประเภท จำกัดวงเงินมั้ย ?
ตอบ ประเภท 5 ครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาสาธารณสุขจากโรระบาดหรือภัยพิบัติ ไม่จำกัดวงเงิน 10,000 บาท/โครงการ อย่าสับสนกับโครงการประเภท (2)

แสดงความคิดเห็น

« 2573
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง