กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ประชุมผ่านzoomแนวทางทำแผนสุขภาพแก้ปัญหาโควิด-19

by twoseadj @19 พ.ค. 63 09:29 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x562 pixel , 96,530 bytes.
 • photo , 777x596 pixel , 51,691 bytes.
 • photo , 1771x914 pixel , 129,259 bytes.
 • photo , 1000x541 pixel , 81,408 bytes.
 • photo , 1000x545 pixel , 75,037 bytes.
 • photo , 1000x560 pixel , 92,029 bytes.
 • photo , 1000x550 pixel , 67,161 bytes.
 • photo , 1000x555 pixel , 77,042 bytes.
 • photo , 829x754 pixel , 151,553 bytes.

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ทางสถาบันนโยบายสาธารณะ (สถาบันการจัดการสุขภาพ-สจรส.เดิม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมเครือข่ายสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนสุขภาพ ประเด็น การแก้ปัญหาโควิด -19 ผ่านกองทุนสุขภาพตำบล เพื่อส่งเสริมให้ อปท.สามารถจัดทำโครงการแก้ปัญหาโควิด-19 ได้ คณะทำงานฯคาดการณ์ว่า โรคโควิด น่าจะมีการระบาดหรือคงอยู่ อีกประมาณ 1-2 ปี ก่อนจะมีวัคซีน

การทำแผนสุขภาพกองทุนฯ จะมีการแยกแผนแก้ปัญหาโควิด ออกมาจากแผนแก้ปัญหาโรคระบาดและภัยพิบัติ โดยการใช้หลักการทำแผนสุขภาพ คือ การรวมรวมสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบสุขภาพจากโควิด -19 แนวทางการแก้ปัญหาก่อนเกิดการระบาด ระหว่างการระบาด และการฟื้นฟูภายหลังการระบาด

ไฟล์ประกอบเอกสาร
 1. COVID-19_Basic_18may20.pdf - ดาวน์โหลด

Relate topics