กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

สปสช.-ม.อ.-หารือร่วม ศอบต.

by twoseadj @23 มิ.ย. 63 17:52 ( IP : 171...206 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1477x1108 pixel , 144,888 bytes.
  • photo  , 1000x667 pixel , 96,383 bytes.
  • photo  , 1000x667 pixel , 114,476 bytes.
  • photo  , 1000x667 pixel , 95,857 bytes.
  • photo  , 1000x667 pixel , 109,975 bytes.

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมาห้องประชุม  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 12 สงขลา และผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีด้านนโยบายและแผน ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ ม.สงขลานครินทร์ หารือร่วมกับ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกันหารือ แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพที่สำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 5 อำเภอของจังหวัดสงขลา)

Relate topics