กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แลกเปลี่ยนรู้กองทุนสุขภาพท้องถิ่น จ.พัทลุง

by twoseadj @24 ก.ค. 63 11:55 ( IP : 182...2 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x750 pixel , 140,873 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 96,189 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 104,840 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 78,816 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 108,432 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 87,775 bytes.
 • photo , 1000x751 pixel , 153,901 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 85,547 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 105,017 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 77,151 bytes.
 • photo , 432x536 pixel , 76,417 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 140,012 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 191,962 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 127,322 bytes.
 • photo , 1867x876 pixel , 173,475 bytes.
 • photo , 876x1867 pixel , 97,731 bytes.
 • photo , 876x1867 pixel , 120,775 bytes.
 • photo , 876x1867 pixel , 98,787 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 165,200 bytes.
 • photo , 1108x1477 pixel , 163,055 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 72,551 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 58,566 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 77,635 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 85,257 bytes.

ท้องถิ่น จ.พัทลุงนำเสนอผลงานเด่นด้านสุขภาพผ่านโครงการด้านสุขภาพจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือ กองทุนสุขภาพตำบล จัดบูทนิทรรศาการและการนำเสนอผลงานบนเวที พร้อมมอบรางวัล อปท.ผลงานบริหารเด่น

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ.พัทลุง(พี่เลี้ยง จ.พัทลุง) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุน LTC จ.พัทลุง