กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

บรรยากาศเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทุน จ.สงขลา

by twoseadj @7 ส.ค. 63 19:39 ( IP : 171...6 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x750 pixel , 130,150 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 120,742 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 154,425 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 147,812 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 109,884 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 130,706 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 118,735 bytes.
 • photo , 720x1280 pixel , 209,043 bytes.
 • photo , 720x480 pixel , 103,926 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 94,419 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 82,704 bytes.
 • photo , 1000x1000 pixel , 114,180 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 310,209 bytes.
 • photo , 960x1706 pixel , 199,986 bytes.
 • photo , 720x1280 pixel , 241,466 bytes.
 • photo , 720x1280 pixel , 231,103 bytes.
 • photo , 720x1280 pixel , 255,667 bytes.
 • photo , 720x1280 pixel , 206,441 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 66,151 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 76,535 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 72,800 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 77,249 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 95,032 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 88,777 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 91,706 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 69,603 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 119,929 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 99,066 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 98,231 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 107,385 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 112,376 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 98,183 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 100,342 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 145,999 bytes.

วันที่๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฯ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดสงขลา ได้กำหนด จัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการด้านสุขภาพและจัดบริการสาธารณสุขดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ผ่านการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอผลงานเด่นในประเด็นต่างๆ รวมทั้งการเสวนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสุขภาพ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาจำนวน ๑๓๙ แห่ง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน และการมอบรางวัลการบริหารจัดการกองทุนฯดีเด่นระดับจังหวัดและอำเภอ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 7197
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง