กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ขอประสานการสมทบเงินเข้ากองทุนและลงรับบัญชีการเงินให้ถูกต้อง

by twoseadj @9 ก.ย. 63 13:35 ( IP : 122...12 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 704x582 pixel , 79,309 bytes.

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ตรวจพบข้อมูลการลงรับบัญชีเงินจัดสรรค่าเหมาจ่ายรายหัว ๔๕ บาทต่อประชากร พบว่า หน่วยงานท่านยังไม่ลงรับบัญชี และ/หรือยังไม่สมทบเงินเข้ากองทุนฯ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ข้อ ๘ กล่าวให้สมทบเงินตามระดับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ไม่รวมเงินอุดหนุน) ถือเป็นการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ ซึ่งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงนามให้คำมั่นไว้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ดังนั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ ขอแจ้งประสานมายังหน่วยงานท่านดำเนินการลงข้อมูลเงินจัดสรร ๔๕บาทต่อประชากร (กรณีไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากเงินสะสมคงเหลือเกิน ๒ เท่าของรายรับ ตามเงื่อนไขข้อ ๒๓ ให้ลงรับบัญชีเป็น ๐ บาท ) และให้ลงการสมทบเงินเข้ากองทุนฯ (กรณีไม่ได้รับจัดสรร ตามข้อ ๒๓ ให้ลงการสมทบเงิน เท่ากับ ๐ บาท) โดยป้อนข้อมูลการลงรับเงินทั้งสองรายการในการเงินเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล(www.localfund.happynetwork.org)  กรณีขออภัยหากท่านดำเนินการสมทบแล้วก่อนได้รับหนังสือแจ้งนี้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 2751
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง