กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ตรวจสอบผลงานก่อนการจัดสรรเงินกองทุน 2564

by twoseadj @2 ต.ค. 63 13:51 ( IP : 101...117 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การจัดสรรเงิน 45 บาท/ปชก.ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ใน ปี 2564 นั้น ทาง สปสช.ให้ อปท.แจ้งจำนวนประชากรทุกสิทธิในพื้นที่(ณ วันที่ 1 เมษายน 2563) ผ่านทางเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล(www.localfund.happynetwork.org) การจัดสรรปี 2564 นั้น ทาง สปสช.เขต 12 สงขลา ได้ใช้ข้อมูลร้อยละการเบิกจ่ายเงินทั้งหมดของกองทุน หากสามารถเบิกจ่ายเงิน เกิน 70% ทาง สปสช.เขต 12 สงขลา จะปรับเกลี่ยเงิน(Global budget) เพิ่มให้กองทุนในสัดส่วนดังนี้
1. ใช้เงิน ร้อยละ 70-74.99% จัดสรรเพิ่ม 45,000 บาท
2. ใช้เงิน ร้อยละ 75-79.99% จัดสรรเพิ่ม 56,250บาท
3. ใช้เงิน ร้อยละ 80-84.99% จัดสรรเพิ่ม 67,500บาท
4. ใช้เงิน ร้อยละ 85-89.99% จัดสรรเพิ่ม 78,750บาท
5. ใช้เงิน ร้อยละ 90-94.99% จัดสรรเพิ่ม 90,000บาท
6. ใช้เงิน ร้อยละ 95-99.99% จัดสรรเพิ่ม 101,250บาท
7. ใช้เงิน ร้อยละ 100% จัดสรรเพิ่ม 112,500บาท

โดยภายหลังจากการจัดสรร พบว่า มีเงินคืนกลับส่วนกลาง 830,000 บาท

Relate topics

Comment #1
สมชาย (Not Member)
Posted @2 ต.ค. 63 21:03 ip : 171...200

ข้อมูลผลงานเพื่อจัดสรร ปี 64 ยึดการเบิกเงินผ่านระบบเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล(www.localfund.happynetwork.org)