กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

สปสช.จัดประชุมชี้แจงกองทุน จ.ปัตตานี

by twoseadj @5 พ.ย. 63 10:22 ( IP : 182...241 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
  • photo  , 1000x563 pixel , 94,954 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 114,010 bytes.
  • photo  , 1000x563 pixel , 114,439 bytes.
  • photo  , 1000x750 pixel , 127,024 bytes.

สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงทิศทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จ.ปัตตานี โรงแรมเซาเทอร์นวิวปัตตานี เน้น เรื่อง แนวทางการดำเนินงาน LTCและกองทุนสุขภาพตำบล