กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

หนังสือประสานเพิ่มเติมกรรมการ 12(7) ตรัง

photo  , 902x601 pixel , 104,285 bytes.

ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ได้รับการประสานจากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดตรัง ๕๐(๕) เพื่อให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่จังหวัดตรัง แต่งตั้งเพิ่มเติมตัวแทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน เป็น กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตามข้อ ๑๒(๗) แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามชื่อผู้แทน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

อนึ่ง การแต่งตั้งเพิ่มเติมคณะกรรมการกองทุนฯตามข้อ ๑๒(๗) นั้น ท่านสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มแต่งตั้งจากเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล(www.localfund.happynetwork.org/manual) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้ลงนามออกคำสั่งแต่งตั้ง พร้อมทั้งให้เพิ่มระเบียนกรรมการกองทุนคนดังกล่าวในระบบเว็บไซต์เช่นเดียวกัน เมื่อแต่งตั้งเรียบร้อยท่านสามารถอับโหลดหนังสือแต่งตั้งผ่านระบบเว็บไซต์ โดยไม่ต้องส่งมาที่เขต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามอบผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

แสดงความคิดเห็น

« 2864
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง