กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

by จำรัส หวังมณีย์ @1 เม.ย. 64 13:31 ( IP : 182...211 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1477x1108 pixel , 183,018 bytes.

ประเด็นประชุม
1.  การพัฒนาโครงการ และการคีย์ข้อมูลลงเวปไซด์ ( https://localfund.happynetwork.org/)
2.  ระเบียบประกาศ
    2.1  กองทุนสุขภาพตำบล  > คณะกรรมการกองทุน  >    โครงการ     2.2  กองทุน  LCT    >    คณะกรรมการ LCT  >      แผนการดูแลรายบุคคล (CP) หน้าที่บทบาทของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 3.  พิจารณาอนุมัติโครงการ  >  ผู้รับทุน >  ข้อ  10
4.  หน้าที่ >  ข้อ 16
    4.1  อนุมัติแผนการรับเงิน  จ่ายประจำปี     4.2  พิจารณาอนุมัติโครงการ    ตามข้อ  10
    4.3  ออกระเบียบเท่าที่จำเป็น  ต่อการบริหารงาน     4.4  สนับสนุนให้บุคคลเข้าถึงบริการสาธารสุข     4.5  ให้คำแนะนำจัดทำโครงการ     4.6  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน  การเงิน 5.  แต่งตั้งอนุกรรมการ >  ข้อ 17 6.  แต่งตั้งอนุกรรมการ  LCT  >  ข้อ 18
อบจ. >    กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ อปท.  >  กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.  > 45 / ประชากร    >  กองทุนสุขภาพ  ( รพช. รพสต. องค์กรชุมชน,(ชมรม วัด มัสยิด)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( หลักบริหาร,คณะกรรมการอนุมัติ, ทำ TOR  > อปท. > ออกใบฎีกา) อปท.  > 30-50 %  ยึดประกาศ สปสช.  2561  (สนับสนุนส่งเสริมบริการ )
คณะกรรมการกองทุน  >    องค์ประกอบ  >  การแต่งตั้ง    ข้อ 12 (มอบหมาย,แต่งตั้งโดยตำแหน่ง,คัดเลือก (2,4 5 6 )

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 1937
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง