กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

วิดีโอ งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมพลังอำนาจ (Empowerment) กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปี 2559 ( 2-14 มิถุนายน 2559)

by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน @23 มิ.ย. 59 09:17 ( IP : 202...143 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ , VDO

 

 

ณ. ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)