กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ทบทวนกลไกพี่เลี้ยงจังหวัด

by twoseadj @12 ก.ย. 63 09:10 ( IP : 171...86 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1477x1108 pixel , 116,646 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 150,525 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 150,456 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 125,373 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 143,760 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 131,292 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 117,474 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 147,755 bytes.
 • photo , 720x1025 pixel , 48,529 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 86,825 bytes.

สปสช.เขต 12 สงขลา ทบทวนผลงานการสนับสนุนกองทุนของพี่เลี้ยงกองทุน ระดับจังหวัด ก้าวต่อหรือ หยุดไว้แค่นั้น

เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ทบทวนกระบวนการทำงาน และผลงานของการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2563 ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีตัวแทนคณะทำงานฯระดับจังหวัด เข้าร่วม จำนวน 50 คน ผลการทบทวนการทำงานพี่เลี้ยง ดังนี้

Relate topics